MODLAR İÇİN KOLAYLIK KÂĞIDI

Bas Fakültesi’nde kullandığımız bir sistem var müzisyen adaylarımızla; alttaki pozisyon tablosunda majör karakterli ve minör karakterli modlar bulunuyor; mavi olanlar minör karakterliler, kırmızı olanlar majör karakterliler. Birkaç kullanımdan sonra tam bir el alışkanlığı sağlıyor. Örnek olarak: diyelim ki B Phrygian çalacağız, kâğıdımızı hemen Phrygian’ı okuyabileceğimiz şekle getirip B’den başlayarak pozisyonu uyguluyoruz. Pozisyonlama için en büyük kolaylık her perdeye bir parmak prensibidir. Böylece aynı pozisyonda kalarak minimum güç sarf ederek en temiz şekilde modu çalabiliriz. Bir hatırlatma daha: Majör karakterliler orta parmak, minör karakterliler ise işaret parmağı ile başlayarak çalındığında en doğru pozisyon oluşur.

Modları daha iyi anlamak için dayınızı modlayabilirsiniz. Gerçekten!

D A Y I  (1. derece)
A Y I D  (2. derece) 
Y I D A  (3. derece)
I D A Y  (4. derece)