Müziğe ve enstrümanına yeni başlayan müzisyen adayları arasında adı geçtiğinde biraz çekinilen Armoni; müziğin oluşması için gereken temel taşıdır. Ancak bir çok müzisyen adayımızın da belirttiği üzere öğrenmesi en keyifli ve eğlenceli olan da armonidir. Tabii ki bilinçsiz bir ezber ile değil, Bas Fakültesi‘nin bilimsel eğitim sistemi ile öğrenildiğinde…

Armoni Nedir?

Armoni, müzikte birden fazla sesin, birlikte çalındığında oluşan melodik ve ritmik etkilerin tümüdür. Armoni, bir müziğin tonalitesi, ritmi ve metriği gibi öğelerini içermektedir. Armoni, bir müziğin duygusal ve ruhsal etkisini belirlemekte ve müziğin anlamını derinleştirmektedir. Armoni genellikle üç veya daha fazla nota üzerine kurulur ve notaların arasındaki uyumlar ve uyumsuzluklar, armonik etkiye neden olur. Armoni, genellikle akorlar ve akor dizileri aracılığıyla elde edilir.