Sahne Psikolojisi Nedir?

Sahne psikolojisi, insanların sahnede (örneğin, tiyatro, müzik, sinema vb.) nasıl davrandıklarını ve bu davranışların izleyiciler üzerindeki etkilerini inceleyen, psikoloji şemsiyesi altında bulunan bir konudur. Bu konuda araştırmalar, sahne performansının nasıl yapılandırıldığını, nasıl yönetildiğini ve nasıl algılandığını ele alır. Ayrıca, sahne psikolojisi, sahne performansının yaratıcılık, konsantrasyon, stres ve diğer psikolojik faktörlerle nasıl ilişkili olduğunu inceler.