Bir grubun sahne üzerindeki iletişimi ve uyumu o grubun başarısını belirler. Grup
arkadaşlarımız ile nasıl koordinasyon halinde olacağımız ve dinleyiciye nasıl en iyi sahnemizi
yansıtacağımız üzerine çalışmalar bu derslerimizin konusu.