Kendinden emin, sahnede ne yapacağını bilen ve duysal olduğu kadar görsel
olarak da izleyiciyi tatmin eden müzisyen profillerini bu ders yardımı ile oluşturuyoruz.